Inspektion af trykbærende udstyr, kontrolklasse A & B


Cylindric Inspection ApS er uafhængigt inspektionsorgan, der er A-akkrediteret til inspektion af stationært trykbærende udstyr på LPG-gastanke, industrigastanke, trykluftbeholdere, hydroforer og sandblæsebeholdere.

Stationært trykbærende udstyr skal anvendes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Vi sikrer dig en uvildig bedømmelse og hjælper dig med at holde styr på dine lovpligtige inspektioner, sådan at du med sikkerhed ved at dit udstyr fungerer optimalt. Vores inspektører kommer overalt i Danmark.

Kom på forkant

Ring til os, sådan at vi sammen kan fastlægge en eftersynsplan, der tilgodeser myndighedernes krav og dermed bidrager til at overholde gældende sikkerhedskrav. Vi kan godt lide at arbejde på forkant, så vi sikrer dig en rettidig udførsel af opgaven med mindst mulig gene for dig.


Læs mere om