Inspektion af transportabelt trykbærende udstyr


Cylindric Inspection ApS er et A-akkrediteret og dermed uafhængigt inspektionsorgan. Vi sikrer dig en uvildig bedømmelse af dit transportabelt trykbærende udstyr, og vi hjælper dig med at holde styr på dine lovpligtige inspektioner.

Vi er akkrediteret til inspektion af flere forskellige typer af transportabelt trykbærende udstyr som fx
  • gasflasker
  • tanke
  • industrigasflasker
  • industritanke
  • flaskebatterier
  • kugletanke
  • kryogene beholdere
Vores inspektører kommer overalt i Danmark.

Eddy Current/Hvirvelstrøm

Cylindric Inspection kan tilbyde at undersøge dine aluminiumsgasflasker til højtryk med Eddy Current detektion (hvirvelstrømsprøvning). Det er gasflasker i aluminiumslegering AA6351 som skal undersøges. I industrien, ses flaskerne ofte anvendt til CO2. Eddy Current test og ud- samt indvendig inspektion skal ske hvert 2,5 år.

Kom på forkant

Ring til os, sådan at vi sammen kan fastlægge en eftersynsplan, der tilgodeser myndighedernes krav og dermed bidrager til at overholde gældende sikkerhedskrav. Vi kan godt lide at arbejde på forkant, så vi sikrer dig en rettidig udførsel af opgaven med mindst mulig gene for dig.


Læs mere om