Akkrediteret tredjepartsinspektionsorgan


Trykbærende udstyr kan være til fare for omgivelserne, hvis ikke det bliver vedligeholdt og inspiceret, derfor er alt trykbærende udstyr med et arbejdstryk på mere end 0,5 bar underlagt lovbestemte krav.

Vi udfører opstillingskontrol, periodiske eftersyn og besigtigelse på dine stationære trykbeholdere.

Vi inspicerer transportable gasflasker og tanke, hvor vi også er behjælpelige med ændring af gasart og fornyet overensstemmelsesvurdering (pi-mærkning)

Kom på forkant

Ring til os, sådan at vi sammen kan fastlægge en eftersynsplan, der tilgodeser myndighedernes krav og dermed bidrager til at overholde gældende sikkerhedskrav. Vi kan godt lide at arbejde på forkant, så vi sikrer dig en rettidig udførsel af opgaven med mindst mulig gene for dig.


Læs mere om